Nyheter

Infab’s kartverksamhet förvärvad

Postat den 12 september, 2017

Diagonal Förlags AB har den 11:e september genom sitt dotterbolag Expohuset Media AB förvärvat Infab Kommunikation AB:s kartverksamhet.
Infabs verksamhet inom tryckta besökskartor, guider och tillhörande informationstavlor kommer att opereras av Expohuset Media AB under Expohuset namn.
I och med förvärvet stärker Diagonal Förlags AB sin redan marknadsledande roll inom segmentet turist- och besökskartor.

Postat den 12 september, 2017

Invisions verksamhet förvärvad

Postat den 14 juli, 2017

Diagonal Förlags AB har den 7:e Juli genom sitt dotterbolag Butiksmedia Sverige AB förvärvat Invision Media Group AB:s verksamhet.
Invisions verksamhet inom varuavskiljare kommer att opereras av Butikmedia Sverige AB.

Postat den 14 juli, 2017

Kartverket – Nytillskott i koncernen

Postat den 12 april, 2016

Diagonal Förlags AB har den 7:e April förvärvat Kartverkets hela verksamhet.
Kartverket  ger årligen ut c:a 60 turistkaror och guider i framför alt Skåne. Verksamheten med sex anställda är belägen i Löddeköpinge.

Postat den 12 april, 2016

Sarasso’s kartverksamhet förvärvad

Postat den 8 december, 2015

Diagonal Förlags AB har den 8:e December genom sitt dotterbolag Kartguiden AB förvärvat Sarrasso AB:s kartverksamhet.
Sarrassos verksamhet inom tryckta besökskartor och tillhörande informationstavlor kommer att opereras av Kartguiden AB under Kartguidens namn.
I och med förvärvet stärker Diagonal Förlags AB sin redan marknadsledande roll inom segmentet turist- och besökskartor.

Postat den 8 december, 2015

Kartguiden – Nytillskott i koncernen

Postat den 16 december, 2014

I december genomförde Diagonal Förlags AB förvärvet av Chefen & Chefen Kartguiden AB. Syftet med förvärvet är att utöka och bredda Diagonal Förlags verksamhet inom kartor, informationsskyltar och guider. Diagonal Förlags verksamheter inom tryckmedia kommer över 2015 omsätta c:a 45 miljoner kr, hantera ca 1000 informationsskyltar runt om i Sverige och producera närmare 500 guide-, bokmärkes- & kartprojekt. Diagonal Förlags AB blir i och med förvärvet Sveriges största leverantör av reklamfinansierade turistkartor och kommunguider.

Postat den 16 december, 2014

Speedcom – Nytillskott i koncernen

Postat den 4 april, 2014

I April genomförde Diagonal Förlags AB förvärvet av verksamheten i Speedcom Sverige AB. Syftet med förvärvet är att utöka och bredda Diagonal Förlags verksamhet inom hosting och webbsegmentet. Diagonal Förlags olika hostingverksamheter kommer över 2014 att omsätta c:a 15 miljoner kr och hantera över 4500 kunder.

Postat den 4 april, 2014

Firmanett – Nytillskott i koncernen

Postat den 15 november, 2013

I november 2013 förvärvade Diagonal Förlags AB verksamheten i det norska hostingbolaget Firmanett AS i Trondheim. Syftet med köpet är att utöka och bredda Diagonal Förlags verksamhet inom hosting men också övriga webbsegment. Diagonalkoncernens omsätter i dag c:a omkring 12 miljoner kr inom hosting, fördelat på dryga 2 500 kundföretag i Norden.

Postat den 15 november, 2013

Webhouse – Nytillskott i koncernen

Postat den 9 januari, 2013

I januari genomförde Diagonal Förlags AB förvärvet av verksamheten i Nordic Webhouse. Syftet med förvärvet är att utöka Diagonals dotterbolag, webbyrån Yamitos egna portfölj med Webhouse expertis inom Internetbaserad media. Yamito har idag 4 anställda och omsätter ca 5 miljoner samt hanterar drygt 1500 egna kunder.

Postat den 9 januari, 2013

TR Web – Nytillskott i koncernen

Postat den 29 december, 2011
Den 29 december förvärvade Diagonal Förlags AB verksamheten i Trweb för att utöka Diagonals dotterbolag Yamito AB:s webbhotellsverksamhet.
Postat den 29 december, 2011

Yamito AB – Nytillskott i koncernen

Postat den 19 april, 2011

I slutet av augusti genomförde Diagonal Förlags AB förvärvet av webbyrån Yamito AB. Syftet med förvärvet är att komplettera Diagonals eget kunnande med Yamitos expertis inom Internetbaserad media. Yamito har idag 4 anställda och omsätter ca 5 miljoner samt hanterar drygt 1000 egna kunder.

Postat den 19 april, 2011