Om Diagonalkoncernen

Diagonal Förlags AB startade sin verksamhet 1989 när huvudkontoret etablerades i Borås. Från att ha varit inriktat på informationstjänster och annonsfinansierade tidningar har företaget under åren utvecklats till en vittförgrenad och internationellt arbetande mediekoncern. Genom digitaliseringsprocessen har verksamhetens tyngd mycket målmedvetet förskjutits från print till digitala media och digitala tjänster. Tryckta produkter i skilda former är emellertid fortfarande av vikt i de nischer som fortfarande är konkurrenskraftiga. Papper som budbärare lär aldrig spela ut sin roll men förefaller alltmer tjäna som komplement.  Läs mer…

Nyheter

Kartverket – Nytillskott i koncernen

Postat den 12 april, 2016

Diagonal Förlags AB har den 7:e April förvärvat Kartverkets hela verksamhet. Kartverket  ger årligen ut c:a 60 turistkaror och guider i framför alt Skåne. Verksamheten med sex anställda är belägen i Löddeköpinge.

Postat den 12 april, 2016

Sarasso’s kartverksamhet förvärvad

Postat den 8 december, 2015

Diagonal Förlags AB har den 8:e December genom sitt dotterbolag Kartguiden AB förvärvat Sarrasso AB:s kartverksamhet.Sarrassos verksamhet inom tryckta besökskartor och tillhörande informationstavlor kommer att opereras av Kartguiden AB under Kartguidens namn.I och med förvärvet stärker Diagonal Förlags AB sin … Läs Mer

Postat den 8 december, 2015

Kartguiden – Nytillskott i koncernen

Postat den 16 december, 2014

I december genomförde Diagonal Förlags AB förvärvet av Chefen & Chefen Kartguiden AB. Syftet med förvärvet är att utöka och bredda Diagonal Förlags verksamhet inom kartor, informationsskyltar och guider. Diagonal Förlags verksamheter inom tryckmedia kommer över 2015 omsätta c:a 45 miljoner … Läs Mer

Postat den 16 december, 2014

Speedcom – Nytillskott i koncernen

Postat den 4 april, 2014

I April genomförde Diagonal Förlags AB förvärvet av verksamheten i Speedcom Sverige AB. Syftet med förvärvet är att utöka och bredda Diagonal Förlags verksamhet inom hosting och webbsegmentet. Diagonal Förlags olika hostingverksamheter kommer över 2014 att omsätta c:a 15 miljoner … Läs Mer

Postat den 4 april, 2014

Firmanett – Nytillskott i koncernen

Postat den 15 november, 2013

I november 2013 förvärvade Diagonal Förlags AB verksamheten i det norska hostingbolaget Firmanett AS i Trondheim. Syftet med köpet är att utöka och bredda Diagonal Förlags verksamhet inom hosting men också övriga webbsegment. Diagonalkoncernens omsätter i dag c:a omkring 12 … Läs Mer

Postat den 15 november, 2013

Webhouse – Nytillskott i koncernen

Postat den 9 januari, 2013

I januari genomförde Diagonal Förlags AB förvärvet av verksamheten i Nordic Webhouse. Syftet med förvärvet är att utöka Diagonals dotterbolag, webbyrån Yamitos egna portfölj med Webhouse expertis inom Internetbaserad media. Yamito har idag 4 anställda och omsätter ca 5 miljoner … Läs Mer

Postat den 9 januari, 2013

TR Web – Nytillskott i koncernen

Postat den 29 december, 2011

Den 29 december förvärvade Diagonal Förlags AB verksamheten i Trweb för att utöka Diagonals dotterbolag Yamito AB:s webbhotellsverksamhet.

Postat den 29 december, 2011

Yamito AB – Nytillskott i koncernen

Postat den 19 april, 2011

I slutet av augusti genomförde Diagonal Förlags AB förvärvet av webbyrån Yamito AB. Syftet med förvärvet är att komplettera Diagonals eget kunnande med Yamitos expertis inom Internetbaserad media… Läs Mer

Postat den 19 april, 2011
 

Bolagen i koncernen

diatel yamito
Speedcom Norden AB kartguidenlogo
kartverketlogo  
Hemligt Meddelande

 

Ladda hem klient programvara för citrix: